Home 2018-12-15T16:33:26+00:00

AMARE Vastgoed

AMARE Vastgoed is projectontwikkelaar pur sang. Met veel enthousiasme en creativiteit gaat AMARE uitdagingen aan op de diverse terreinen in het vastgoed: van advies over vastgoedprojecten tot en met de zelfstandige (her)ontwikkeling van gebieden en vastgoed. 

AMARE Vastgoed heeft de ambitie om vanuit een centrale rol en in nauwe samenwerking met alle betrokken partijen waarde toe te voegen aan ontwikkelingen: luisteren naar de klant en diens doelstellingen en zich inleven in de eindgebruiker met zijn wensen- en eisenpakket. Dat alles uiteraard met respect voor de locatie.

Wij vinden het belangrijk de betrokken partijen en hun belangen in een vroeg stadium kennen en vervolgens in samenwerking met hen tot een breed gedragen visie en een geslaagd plan komen. Het succes is naar onze mening zo groot als de kracht van de samenwerking.

Kernactiviteiten

AMARE Vastgoed richt zich op twee kernactiviteiten
De eerste kernactiviteit betreft gebieds- en vastgoedontwikkeling en -realisatie.
Lees meer

Ten tweede adviseren wij andere partijen over hun vastgoedvraagstukken. Deze vraagstukken kunnen zeer uiteenlopen.
Lees meer

Contact

AMARE Vastgoed b.v.
Verlengde Kerkweg 25
2985 AZ Ridderkerk

T: +31 6 51 56 40 57
E: menno.stok@amarevastgoed.nl
E: info@amarevastgoed.nl