Advies 2019-03-15T18:15:24+00:00

Advies

AMARE Vastgoed adviseert organisaties over hun vastgoedvraagstukken. Dat doen we met veel passie, vakmanschap en zorgvuldigheid. De advisering is vaak heel divers en kan variëren van haalbaarheidsonderzoeken van gebieds- en vastgoedontwikkelingen tot en met het daaropvolgende project- en procesmanagement.

Het managen van processen binnen de vastgoedontwikkeling is vaak complex. De kosten gaan nadrukkelijk voor de baten uit. Hoe kan het proces worden ingericht zodat de kans op succes zo groot mogelijk is? Hiervoor hebben wij een cyclisch proces met een achtstappenplan ontwikkeld.

Heeft u een vastgoedinitiatief dat al lange tijd is vastgelopen, neem dan eens contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek. Dat mag vanzelfsprekend ook voor projecten die nog in de startblokken staan.

haalbaarheidsonderzoek

Haalbaarheidsonderzoek

Het onderzoeken van de haalbaarheid van een vastgoedinitiatief begint altijd met een duidelijke opdracht en resultaatspecificatie. Afhankelijk van het type initiatief komen in het onderzoek thema’s aan bod op het gebied van de markt, ruimtelijke ordening, financiën, wet- en regelgeving, fiscale en juridische vraagstukken en planning. In het onderzoek wordt ook altijd stilgestaan bij een uitgebreide risicoanalyse. Het resultaat van het onderzoek levert een go/no-go besluitvormingsmoment voor de opdrachtgever op.

Project- en procesmanagement

Managen is meer dan aansturen. Het is vooral organiseren, voorbereiden, plannen en uiteindelijk uitvoeren, afronden en evalueren. Voor AMARE Vastgoed betekent het project- en procesmanagement van gebieds- en/of vastgoedontwikkelingen dat wij op basis van kennis en ervaring actief sturen op inhoud, met medeneming van kritieke paden en risico’s.

Managen-van-complexe-processen

Managen van complexe processen

Veranderingen in de gebouwde omgeving leiden met regelmaat tot weerstand en vertraging. Er zijn veel partijen betrokken die allen hun eigen mening hebben én verdedigen. De kunst van het managen van dergelijke complexe processen is om in een vroegtijdig stadium al die partijen en hun belangen te kennen en onderkennen en vervolgens in een open planproces te komen tot een gezamenlijk gedragen visie en eindbeeld. Het door ons ontworpen achtstappenplan leidt in de meeste gevallen tot overeenstemming zodat projecten daadwerkelijk succesvol gerealiseerd kunnen worden.

Kerkelijk Waardebeheer logo

Stichting Kerkelijk Waardebeheer

AMARE Vastgoed is verbonden aan de netwerkorganisatie van Stichting Kerkelijk Waardebeheer. Deze stichting heeft tot doel kerkbesturen over hun vastgoedvraagstukken te adviseren. Nadat een advies over het vastgoed is uitgebracht kan in voorkomend geval een locatie worden herbestemd of herontwikkeld.

www.kerkelijkwaardebeheer.nl

opdrachtegevers

Opdrachtgevers

De opdrachtgevers van AMARE Vastgoed zijn divers. Onder andere adviseren wij of hebben wij advieswerkzaamheden verricht voor de onderstaande opdrachtgevers:

  • AM

  • Swinhovegroep Zwijndrecht

  • Vibu projectontwikkeling

  • Stichting Kerkelijk Waardebeheer

  • Thesauros Vastgoed

  • College Sanering Zorginstellingen (als gemachtigde)

  • Timpaan